author
Liên hệ: 024.3993.0123
MIỄN PHÍ
0

  • Thời hạn sử dụng: 90 ngày
  • Số lượng tin đăng: 10
  • Số tin nổi bật: 0
  • Số ảnh tối đa: 5 ảnh/tin

  • Nếu bạn đang sử dụng gói “MIỄN PHÍ”, tin có thời hạn theo gói dịch vụ là 90 ngày, sau 90 ngày gói “MIÊN PHÍ” sẽ hết hạn có nghĩa tất cả các tin đăng cũng sẽ hết hạn và không hiển thị.
  • Nếu bạn đăng ký gói “TIN NỔI BẬT” thành công thì toàn bộ tin đăng gói “MIỄN PHÍ” sẽ tự động hết hạn, vui “Kích hoạt lại” để tin đăng tiếp tục hiển thị theo thời hạn của gói “TIN NỔI BẬT” là 15 ngày, số tin nổi bật có thể luân chuyển thay đổi các tin cho nhau.

So sánh

So sánh